Aktualności

 • Sytuacja na rynku zbóż
  Dodano: 26/07/2017
  Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies orazz mieszankami wynosi w Polsce około 7 mln ha. Jest to  o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha. Zbiory  –  łącznie z kukurydzą, prosem i gryką – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku.
  Czytaj więcej
 • Kierunek Rozwój
  Dodano: 23/07/2017
   „Kierunek Rozwój” to projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą.  Celem projektu jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
  Czytaj więcej
 • Europejska Deklaracja w sprawie soi
  Dodano: 18/07/2017
  Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii podpisanej wczoraj, na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.Zwiększenie upraw soi jest zgodne z Agendą 2030 ONZ oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE. Jest to działanie ukierunkowane na stworzenie bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolniczych w Europie.
  Czytaj więcej
 • Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
  Dodano: 16/07/2017
  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.
  Czytaj więcej
 • Dodatkowe pieniądze na kredyty inwestycyjne w III kwartale
  Dodano: 10/07/2017
  26 czerwca 2017 r. ARiMR przyznała współpracującym bankom dodatkowe środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w III kwartale 2017 r.
  Czytaj więcej
 • W Polsce mleko najdroższe od blisko 3 lat
  Dodano: 24/07/2017
  Na światowych rynkach dynamicznie rosną ceny masła, osiągając rekordowe wartości.W ostatnim miesiącu na rynku mleka i jego przetworów warto zwrócić uwagę na dalsze wzrosty cen masła na światowym rynku do rekordowych poziomów – w UE o 12%, do 5,6 tys. euro/t, oraz na GDT o 4%, do 6 tys. USD/t. Duży popyt i mała podaż doprowadziły ceny do niebotycznych wartości. W ujęciu rocznym cena w Unii wzrosła o blisko 90 proc., a na GDT – o ponad 120 proc. Są to wzrosty zdecydowanie wyższe niż chociażby odtłuszczonego mleka w proszku (odpowiednio zwyżka ceny o 9% i 5%). W maju wyraźnie zmniejszyła się niekorzystna dla producentów różnica ceny mleka surowego w skupie w Polsce i w UE do zaledwie 5,8%.
  Czytaj więcej
 • Polskie tematy w Brukseli
  Dodano: 20/07/2017
  Podczas dwudniowego (17-18 lipca br.) posiedzenia Rady Ministrów UE Polska zgłosiła kilka tematów.Obrót nieruchomościami rolnymi w UE – przeciwdziałanie spekulacji i zapewnienie rolnikom dostępu do ziemi.Polska podkreśliła w wystąpieniu, że ziemia rolna jest dobrem narodowym oraz szczególnym czynnikiem produkcji. Stanowi podstawę prowadzenia działalności rolniczej. Dzięki niej możliwa jest realizacja nadrzędnych celów interesu publicznego, jakimi są w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli UE, ochrona gospodarstw rodzinnych, zachowanie społeczności rolniczych i rozwój obszarów wiejskich jako całości. Ziemia rolna musi być zatem traktowana jako kluczowy i wymagający szczególnej ochrony czynnik produkcji w rolnictwie.
  Czytaj więcej
 • Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Dodano: 17/07/2017
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  Czytaj więcej
 • 1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Dodano: 11/07/2017
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).
  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmu RP
  Dodano: 08/07/2017
  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  5 lipca wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat użytków zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza