Aktualności

 • Wniosek o redukcję populacji wilków
  Dodano: 19/04/2021
  W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w celu zwrócenia uwagi Pana Ministra na sytuację związaną ze wzrostem liczebności populacji wilka w Polsce.
  Czytaj więcej
 • Nie będzie płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW
  Dodano: 16/04/2021
  W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. – o ustalenie czy rzeczywiście brak jest płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW przedstawiamy następującą informację: Zarząd Krajowej Rady wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 marca 2021 r. zwracając się o wyjaśnienie dlaczego podjęto decyzję o wstrzymaniu wypłat przejściowych dla rolników gospodarujących na gruntach o charakterze ONW, mimo możliwości kontynuacji płatności przejściowych.
  Czytaj więcej
 • Ujednolicenie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji
  Dodano: 15/04/2021
  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. wystąpił 13 kwietnia 2021 r. o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19 określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją.
  Czytaj więcej
 • Jaka jest nowoczesna, polska wieś? Pokaż to na zdjęciu i wygraj w konkursie
  Dodano: 15/04/2021
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „Nowoczesna polska wieś”. Skąd  pomysł na taki temat konkursu? Warto zebrać w postaci zdjęciowej dokumentację zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. 
  Czytaj więcej
 • Wypalanie traw jest niezgodne z prawem
  Dodano: 14/04/2021
  Niebezpiecznie wzrasta zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Państwowa Straż Pożarna podała, że w czasie ostatniego weekendu odnotowano ponad 1,2 tys. takich pożarów. Proceder ten jest niezgodny z prawem. Grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
  Czytaj więcej
 • Umocowanie spółek wodnych w Prawie wodnym
  Dodano: 16/04/2021
  W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR VI kadencji, które odbyło się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o nowelizację ustawy – Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych. 
  Czytaj więcej
 • Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów
  Dodano: 16/04/2021
  15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.
  Czytaj więcej
 • Wniosek KRIR w sprawie emerytur
  Dodano: 15/04/2021
  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., wystąpił 13 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych. Jednym z najpilniejszych problemów jest kwestia świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych w ZUS i KRUS.
  Czytaj więcej
 • Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF
  Dodano: 15/04/2021
  Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", PROW 2014-2020.
  Czytaj więcej
 • Dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów
  Dodano: 14/04/2021
  Od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza