Aktualności

 • Nielegalnym środkom ochrony roślin mówimy STOP!
  Dodano: 19/11/2017
  Środki ochrony roślin to „leki” dla roślin i jedno z podstawowych narzędzi pracy rolnika. Zanim jednak trafią na półkę sklepową, ponad dekadę pracuje nad nimi rzesza naukowców, aby były bezpieczne, ochroniły uprawy, zwalczyły szkodnika lub chorobę, zapewniając zdrowe plony.
  Czytaj więcej
 • Opinia Izby Rolniczej ws. podatku rolnego
  Dodano: 16/11/2017
  PRZYPOMNIENIE o obowiązku uzyskania opinii izby rolniczej w sprawie ceny skupu 1 q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy
  Czytaj więcej
 • Wyższy zwrot akcyzy – jak co roku nie uwzględniono w budżecie
  Dodano: 16/11/2017
  W związku z pismem KRIR w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego – resort rolnictwa jak prawie co roku poinformował, że uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł oraz wydatkowanie na ten cel w 2017 r. kwoty 895,85 mln zł, na 2018 r. nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego do kwoty 1,08 zł na 1 litr oleju napędowego oraz zwiększenie limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego.
  Czytaj więcej
 • Ceny skupu tuczników i macior
  Dodano: 15/11/2017
  Większa podaż tucznika na rynku i duża presja ze strony przetwórni na obniżenie cen półtusz - tymi dwoma czynnikami ubojnie usprawiedliwiały dzisiaj wprowadzane korekty w skupach. Zaczęły się telefony od hodowców, z którymi już od dawna nie handlowałem, co wskazywałoby, że nie dogadali się ze swoimi dotychczasowymi odbiorcami - takie słowa można było dzisiaj usłyszeć z ust przedstawicieli sondowanych zakładów. Ale znowu jeden z naszych rozmówców zaopatrujących się w belgijskie półtusze przytoczył wypowiedź tamtejszego kontrahenta, który zasugerował możliwość podwyżki surowca w najbliższym czasie.
  Czytaj więcej
 • Wsparcie dla rolników w systemie PQS
  Dodano: 14/11/2017
  Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. odbędzie się w okresie od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. 
  Czytaj więcej
 • Ceny na krajowym rynku zbóż
  Dodano: 16/11/2017
  Ceny  zbóż, zwłaszcza paszowych w ostatnim tygodniu bardzo wzrosły. Wynika to głównie z panujących warunków atmosferycznych. Ciągle deszcze i wysoki stan wód  utrudniają zbiory kukurydzy.
  Czytaj więcej
 • Zakaz handlu w niedzielę a rynki hurtowe
  Dodano: 16/11/2017
  W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagi nad toczącymi się pracami w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni  (druk nr 870) zwrócił się do Pani Premier Beaty Szydło o wyłączenie spod przepisów w/w projektu ustawy handel oraz czynności związane z handlem dokonywane:
  Czytaj więcej
 • ARiMR zaprasza na szkolenie z działania TRANSFER WIEDZY i DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
  Dodano: 16/11/2017
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną warunki przyznawania pomocy z poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania M01 "TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA" objętego PROW na lata 2014-2020. W czasie szkolenia omówione zostaną również zasady prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych takich jak wniosek o przyznanie pomocy, umowa przyznania pomocy czy wniosek o płatność. 
  Czytaj więcej
 • Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego
  Dodano: 15/11/2017
  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. 
  Czytaj więcej
 • Konsultacje w sprawie ziemi
  Dodano: 14/11/2017
  Rozpoczęły się spotkania konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza