Aktualności

 • Wniosek o dodatkowe środki na dopłaty do kredytów klęskowych
  Dodano: 20/03/2019
  W związku z informacją resortu rolnictwa o tym, że w bieżącym roku nie zostały zapisane w rezerwie celowej budżetu państwa dodatkowe środki na realizację pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji oraz z uwagi na wiele sygnałów otrzymywanych w tej sprawie z wojewódzkich izb rolniczych oraz bezpośrednio od rolników, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilne przesunięcie środków na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w ramach planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r.
  Czytaj więcej
 • Wymiar podatku w związku z przekwalifikowaniem gruntów
  Dodano: 19/03/2019
  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interpretację przepisów prawnych w sprawie zmiany opodatkowania, w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów zalesionych.
  Czytaj więcej
 • 15 marca wystartował eWniosekPlus
  Dodano: 18/03/2019
  Po dopłaty znów z eWnioskiemPlus    W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. ARiMR przyjmuje elektroniczne wnioski od piątku 15 marca 2019 r.
  Czytaj więcej
 • Pytania i odpowiedzi do Programu azotanowego
  Dodano: 15/03/2019
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na swojej stronie internetowej zestaw  pytań i odpowiedzi ( https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego ) do Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (tzw. Program azotanowy).
  Czytaj więcej
 • Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego
  Dodano: 13/03/2019
  12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.
  Czytaj więcej
 • Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 15 kwietnia
  Dodano: 19/03/2019
  Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków. Zasady ubiegana się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 15 marca przez Prezesa ARiMR (otwórz). Pomoc na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a ogłoszony nabór jest piątym z kolei.
  Czytaj więcej
 • Zgłoś swoją wieś do konkursu. Najpiękniejsza Wieś Pomorska wygra 30 tysięcy złotych
  Dodano: 18/03/2019
  Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i efektów wspólnych działań społeczności lokalnych. Zgłoszenia można składać do 29 marca 2019 r. Zwycięska wieś otrzyma 30 tys. zł. Ideą konkursu Piękna Wieś Pomorska jest przede wszystkim poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych. Ważna jest również aktywizacja i integracja lokalnych społeczności.
  Czytaj więcej
 • KOWR czeka na zgłoszenia do "Bitwy Regionów"
  Dodano: 15/03/2019
  Przed nami kolejna edycja konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.
  Czytaj więcej
 • Nowy limit de minimis
  Dodano: 14/03/2019
  Od 14 marca 2019 roku obowiązywać będzie nowy, zwiększony limit pomocy de minimis.
  Czytaj więcej
 • Nowelizacja przepisów dla działania „Współpraca” PROW 2014-2020
  Dodano: 12/03/2019
  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 marca 2019 r.  w Dzienniku Ustaw Poz. 427 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   Szczególnie istotną informacją jest, iż dla grup operacyjnych, które aplikowały w ostatnim naborze wniosków, zgodnie z § 2.ust. 2. cyt.: „Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg po dniu 15 listopada 2018 r., i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.”
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza