Aktualności

 • Większe wsparcie dla grup producentów rolnych
  Dodano: 14/06/2019
  Na wyższe wsparcie mogą liczyć grupy, które decyzję o przyznaniu środków z tytułu pomocy finansowej otrzymają po 12 czerwca 2019 r. Łącznie wsparcie może wynieść nawet do 500 tys. euro. 
  Czytaj więcej
 • Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
  Dodano: 13/06/2019
  Rok: 2019; okres: 02 (1.IV - 31.V) IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.
  Czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
  Dodano: 10/06/2019
  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną  w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
  Czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący ćwiczeń symulacyjnych Gwizd 2019.
  Dodano: 07/06/2019
  Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje , że wobec narastającego zagrożenia migracji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na teren województwa pomorskiego zostaną  zorganizowane ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego pod kryptonimem  „GWIZD 2019”. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur współdziałania wszystkich jednostek oraz  przepływu informacji. Działania organizacyjne mają ujawnić punkty wymagające doprecyzowania.
  Czytaj więcej
 • Wizyta szwajcarskich rolników
  Dodano: 06/06/2019
  Dnia 3 czerwca br siedzibę Pomorskiej Izby Rolniczej odwiedziła grupa 40 rolników szwajcarskich, związanych z czasopismem fachowym SCHWEIZER BAUER. Prezes Zarządu PIR Pan Zenon Bistram wraz z członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego Panem Józefem Sarnowskim zapoznali ich z charakterystyką rolnictwa w naszym województwie oraz działalnością Pomorskiej Izby Rolniczej.
  Czytaj więcej
 • Kolonie letnie 2019
  Dodano: 13/06/2019
  Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  Termin wypoczynku: 15.08-25.08.2019 r.  Wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2003 r.)  Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy „BAŁTYK” ul. Storczykowa 10, 76-270 Ustka
  Czytaj więcej
 • Badanie terenowe dotyczące rozpoznawania upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych
  Dodano: 13/06/2019
  W dniach od 6 czerwca do 31 lipca 2019 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone:
  Czytaj więcej
 • Złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi
  Dodano: 07/06/2019
  27 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wymogu, zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być, co do zasady, rolnik indywidualny, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań, które będą miały na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.
  Czytaj więcej
 • Budowa zbiorników retencyjnych do 1000 m^2 - będą uproszczenia
  Dodano: 07/06/2019
  W związku z wnioskiem z dnia 7 marca 2019 r. z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1000 m2  >>>  , Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do wniosku i w ramach procedowanego projektu ustawy - Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie:
  Czytaj więcej
 • Sprawdź czy Twój wniosek o Płatności Bezpośrednie został złożony
  Dodano: 06/06/2019
  31 maja 2019 roku minął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Z danych ARiMR wynika, że ok. 6 tys. wniosków jest zapisana w formie roboczej. To oznacza, że nie są one złożone.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza