Aktualności

 • Ceny na krajowym rynku zbóż
  Dodano: 25/09/2017
  Ceny pszenicy paszowej na rynku spadają. Podaż pszenicy paszowej jest duża, a popyt na to ziarno jest coraz mniejszy. W portach we wrześniu realizowane są kontrakty zawarte przed żniwami, dodatkowo kupowana jest pszenica konsumpcyjna 12,5% białka i 14 % białka.
  Czytaj więcej
 • Komornik zabierze rolnikowi mniej
  Dodano: 21/09/2017
  Minister Sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie, zawierające uaktualniony katalog wyłączeń inwentarza żywego i przedmiotów należących do rolnika w toku postępowania komorniczego. Pewne kompetencje w tym zakresie przyznał izbom rolniczym.
  Czytaj więcej
 • Od 5 do 18 października rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc
  Dodano: 19/09/2017
  W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. 
  Czytaj więcej
 • Wieści z Sejmu RP
  Dodano: 13/09/2017
  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  12 wrzęśnia przystąpiła do pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716).Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz15).
  Czytaj więcej
 • Dotacje do usuwania szkodliwego azbestu
  Dodano: 11/09/2017
  20 mln zł dotacji zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie rakotwórczego azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia br. Nabór wniosków rozpoczął się 11 września i potrwa do 31 października 2017 r.
  Czytaj więcej
 • Przekaż gospodarstwo innemu rolnikowi i weź pieniądze z PROW 2014 - 2020
  Dodano: 24/09/2017
  Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.
  Czytaj więcej
 • Pomoc dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych huraganem
  Dodano: 20/09/2017
  Pomoc finansowa dla producenta rolnego, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu jest skierowana do producenta rolnego:1.    któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  Czytaj więcej
 • E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS
  Dodano: 14/09/2017
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.
  Czytaj więcej
 • Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r.
  Dodano: 12/09/2017
  W terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.
  Czytaj więcej
 • Zmiany prawa w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  Dodano: 10/09/2017
  24.08.2017 weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.Ustawa rozszerza katalog działań, jakie mogą być podejmowane przez powiatowych lekarzy weterynarii, wojewodę lub ministra właściwego ds. rolnictwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Przepisy te mogą mieć wpływ na posiadaczy gospodarstw, posiadaczy zwierząt, zarządców dróg publicznych, myśliwych oraz koła łowieckie.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza