Aktualności

 • Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)
  Dodano: 16/08/2019
  Międzyplony i okrywa zielona mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania skutecznego związania pozostałości azotanu i okrycia gleby w okresie, gdy obszar nie jest pokryty uprawą główną.  
  Czytaj więcej
 • Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 1-30 września 2019 r.
  Dodano: 14/08/2019
  Dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaprasza młodzież szkół rolniczych do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 1 do 30 września 2019 r.
  Czytaj więcej
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ogniskach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń
  Dodano: 13/08/2019
  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 38 i 39 ogniska ASF w Polsce w 2019 roku, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
  Czytaj więcej
 • Woda dla rolnictwa
  Dodano: 12/08/2019
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza  zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 000 000 euro. Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na:
  Czytaj więcej
 • Stop suszy!
  Dodano: 07/08/2019
  Emisją filmu „Stop suszy” Wody Polskie otwierają społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Sprawa jest poważna, bo Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE! Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie są obserwowane w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska. Są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.
  Czytaj więcej
 • KRIR wnioskuje o refundację podatku ccp
  Dodano: 16/08/2019
  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 sierpnia 2019 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przeznaczenia środków de minimis na pokrycie należności z tytułu 2% podatku od czynności cywilno-prawnych zapłaconego przez rolników przy zakupie gruntów rolnych w okresie listopad-grudzień 2018 r.
  Czytaj więcej
 • INFORMACJA
  Dodano: 13/08/2019
  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpień br (piątek) biura Pomorskiej Izby Rolniczej bedą nieczynne.
  Czytaj więcej
 • Pytania na temat wapnowania gleb
  Dodano: 13/08/2019
  W związku z uruchomieniem „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące pytania odnoszące się do szczegółowych zasad tego programu:
  Czytaj więcej
 • Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW 2014-2020
  Dodano: 09/08/2019
  W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR przesłany przy piśmie z dnia 2 lipca 2019 r.  >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 29 lipca 2019 r. wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących inny niż ekologiczny chów drobiu. Warto jednak podkreślić, że rozpoczęto już prace w zakresie analizy potrzeb w obszarze wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku.
  Czytaj więcej
 • Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego
  Dodano: 05/08/2019
  Do 23 sierpnia 2019 roku można zgłaszać przedsięwzięcia, które pozytywnie zmieniły przestrzenie publiczne na wsiach, w miastach, w gminach i powiatach województwa pomorskiego. Mogą być to nowe parki, rewitalizowane ulice, tereny spacerowe, plaże, a nawet punkty widokowe. Zgłoszone miejsca zawalczą o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Pomorskiego 2019.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza