Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego

Dodano: 04/11/2014

27 października w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego. Tematami spotkania były: stan rzeki Wierzycy, szkody łowieckie oraz nowy system płatności bezpośrednich. Dariusz Cybulski z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku odpowiadał na pytania o prace konserwacyjne na rzece Wierzycy.


Rolnicy sygnalizowali konieczność oczyszczenia rzeki m.in. na odcinku do Jeziora Grabowskiego, gdzie mimo małej ilości opadów w tym roku były problemy z wjechaniem ze sprzętem rolniczym na łąki, a także na odcinku do Jeziora Wierzysko. Pytano o możliwości poszerzenia koryta rzeki, które na niektórych odcinkach jest tak wąskie, że uniemożliwia nawet wykoszenie i wyhakowanie roślinności. Kolejnym tematem podjętym na spotkaniu były szkody łowieckie i planowane zmiany w prawie łowieckim. Prezes Zarządu PIR, Zenon Bistram odniósł się do projektowanych zapisów prawa łowieckiego i wyraził konieczność szerszych modyfikacji niż projekt zakłada, przede wszystkim zmianę sposobu szacowania szkód i wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń dla kół łowieckich z dopłatą ze Skarbu Państwa. Ryszard Kleinszmidt, Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego przypomniał o utrudnieniach przy zgłaszaniu szkód wyrządzonych przez m.in. bobry. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska żąda od rolników dodatkowych płatnych załączników, takich jak wyrys i wypis z rejestru gruntów. Dla rolników z miejscowości odległych od miast powiatowych jest to spory dodatkowy koszt, gdyż musza nie tylko zapłacić za załączniki ale także dojechać kilkadziesiąt km. Kolejnym problemem są coraz liczniejsza populacja żurawi i kormoranów. Za szkody wyrządzone przez nie, w obecnym stanie prawnym, odszkodowanie ze Skarbu Państwa nie przysługuje. Ostatnim tematem obrad były zmiany w systemie płatności bezpośrednich. Maciej Filipkowski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kościerzynie szczegółowo omówił system dla małych gospodarstw oraz warunki uzyskania płatności za tzw. zazielenienia.


Anna Zelewska

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza