Działalność 2011 - 2015

Rada Powiatu Słupskiego

Dodano: 14/11/2014

Na posiedzenie w dniu 06.11.2014 Przewodniczący Rady Zdzisław Kołodziejski zaproponował następujące tematy:
Kwoty mleczne oraz bieżąca działalność ARR.
Aktualne informacje ANR.


Projekt nowego kształtu dopłat bezpośrednich od 2015 roku ze szczególnym  uwzględnieniem zazielenienia.

 

W posiedzeniu uczestniczyli, obok członków Rady, przedstawiciele: ARR, ANR, AR i MR oraz przedstawiciele gmin.  Po szczegółowo omówionych tematach, głos zabrał uczestniczący w posiedzeniu Prezes PIR Zenon Bistram. Prezes odniósł się do przekroczenia kwoty mlecznej, pracy nad zmianą ustawy prawo łowieckie, przybliżył wyliczenia dopłat na gospodarstwo z uwzględnieniem nowych zasad płatności oraz poinformował o pracy samorządu rolniczego. 

Zenona Mazurczyk

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza