Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Wejherowskiego.

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Wejherowskiego.
Dodano: 13/02/2020

W dniu 10.02.2020 r. w gminie Szemud, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Wejherowskiego. Głównym tematem był wykup ziemi pod budowę drogi ekspresowej S6. Zainteresowanie tym tematem było ogromne. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób. 


Uczestnicy spotkania pytali o procedury i kiedy otrzymają pieniądze, oraz co kiedy się nie zgadzają z wyceną nieruchomości? Na pytania odpowiadał Pan Maciej Należny, Naczelnik Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Maciej Należny odpowiedział, że działki zabudowane są już załatwione. Teraz biorą się za działki rolne. Wszystkie operaty dotyczące działek zabudowanych są już zrobione. Natomiast Pan Michał Cwaliński, Kierownik Oddziału Odszkodowań za Nieruchomości Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego powiedział, że 90% decyzji dotyczących odszkodowań za działki zabudowane i budynki, zostało już wydanych. Pan Maciej Należny tłumaczył jak wyglądają procedury: po otrzymaniu operatu jest 14 dni na wniesienie uwag. Jeżeli nie ma uwag to po tym terminie zostaje wydana decyzja o wysokości odszkodowania.  Od tej decyzji też można się odwołać w terminie nieprzekraczalnym 14 dni. Natomiast, jeśli chodzi o uwagi do operatu to można termin odwołania przesunąć, uzgadniając telefonicznie z osobą, której nazwisko i numer telefonu są podane w operacie.

Rada Powiatowa PIR dziękuje Panu Ryszardowi Kalkowskiemu - Wójtowi Gminy Szemud, za udostępnienie sali oraz poczęstunek, który Pan Wójt przygotował uczestnikom spotkania. 

A.Ch.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza