Wiadomości z Izby

XI WALNE ZGROMADZENIE

XI WALNE ZGROMADZENIE
Dodano: 12/06/2019

Dnia 23.05.2019 r. w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia kończącego piątą kadencję, jednomyślnie zatwierdzono realizację budżetu i sprawozdanie finansowe za 2018 rok, a także uchwalono budżet PIR na 2019 rok.


Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej uzyskał jednomyślnie absolutorium. Powyższe głosowania poprzedziły informacje wiceprezesa PIR Wiesława Burzyńskiego na temat rocznej działalności izby. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jan Wiczling, a także Komisji Budżetowej - Władysław Sroka, złożyli sprawozdania z prac komisji, w których pozytywnie ocenili działania Zarządu w zakresie gospodarki finansowej i realizacji uchwał. Tematy posiedzenia Komisji Statutowo-Prawnej zaprezentował przewodniczący Piotr Jasiński. Delegat izby do Krajowej Rady Izb Rolniczych Zygmunt Stromski omówił zagadnienia realizowane w poszczególnych miesiącach na forum krajowym.

Zgodnie z terminarzem Walne Zgromadzenie powołało Komisję Wojewódzką do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej. Jednomyślnie przyjęto do realizacji 5 wniosków dotyczących: udziału doradców w szacowaniu szkód łowieckich, zmiany procedury szacowania szkód łowieckich, zmniejszenia pogłowia dzików i uwzględnienia w ustawie odszkodowań za straty powodowane przez żurawie, złagodzenia warunków otrzymywania premii przez młodych rolników na rozpoczęcie działalności rolniczej, przedłużenia dzierżawcom umów krótkoterminowych na grunty zabezpieczone pod S-6.

Obradom przewodniczył Prezes Zenon Bistram, który podziękował za czteroletni okres pracy i wspólne inicjatywy na rzecz rolników. Nad przebiegiem obrad pod względem prawnym czuwała Pani mecenas Renata Tracz-Went, natomiast Dyrektor Jarosław Jelinek nad stroną biurowo-administracyjną. 

 

(z.m)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza