Aktualności

Wspólna Polityka Rolna - Uwagi KRIR do projektu

Wspólna Polityka Rolna - Uwagi KRIR do projektu
Dodano: 14/03/2023

W odpowiedzi na pismo w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Zarząd KRIR zgłasza poniższe uwagi do projektu.


W paragrafie 4 zawarto przepisy dotyczące prowadzenia rejestru działalności ekologicznej i planu działalności ekologicznej. Rejestr działalności ekologicznej i rejestr działalności rolnośrodowiskowej mogą być prowadzone na jednym formularzu rejestru. Natomiast plan działalności ekologicznej nie może być sporządzony na  jednym formularzu z planem działalności rolnośrodowiskowej. Do tej pory stosowany był jeden plan i odpowiednie zakładki do danego zobowiązania. Teraz wprowadza się dodatkową biurokrację. Wnosimy o uproszczenie sposobu wypełniania ww. dokumentów.

Czytaj więcej:
Pismo KRIR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza