Walne zgromadzenie

Skład Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej VI Kadencji (2019-2023):

Bistram Zenon Antoni
Błaszkowska Barbara Maria

Bojanowski Marian Franciszek
Borowski Grzegorz Franciszek
Burzyński Wiesław - Prezes Zarządu
Dąbrowski Dariusz Stanisław

Dończyk Andrzej Franciszek

Dyś Mariusz

Dziadko Janusz Franciszek
Jasiński Piotr Aleksander
Kleinszmidt Ryszard Jerzy - Wiceprezes Zarządu
Kolaska Lech Jan - Członek Zarządu
Krause Wanda

Kuśmierczyk Anna

Marek Bogumiła

Michalski Jan Wojciech

Mładanowicz Rafał - Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych

Przechadzki Waldemar
Przygocki Karol - Członek Zarządu

Reiter Zbigniew Władysław

Rybicki Józef
Sobociński Andrzej - Członek Zarządu
Sroka Władysław Czesław
Stankiewicz Leszek Paweł
Stromski Zygmunt
Tuszyński Paweł

Ustowski Marek Dominik
Wiczling Jan
Wiertel-Kowal Renata
Wika-Czarnowska Beata Ewelina
Wnuk Lipiński Leon Dionizy

Wrzeszcz Jan

FaceBook Pomorska Izba Rolnicza