Działalność 2015 - 2019

 • Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Sztum.
  Dodano: 12/06/2019
  W dniu 22.05.2018 roku w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Sztum. Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR z powiatu sztumskiego, Wiesław Burzyński – Wice Prezes Zarządu PIR, Sylwia Celmer – Starosta Powiatu Sztum, Jan Wieczorek – Kierownik BP ARiMR w Sztumie, Andrzej Grochowski – KOWR SGZ w Malborku, Grażyna Pawłowska – Kierownik PZDR w Malborku, Elżbieta Akierman – Z-ca Kierownika PT KRUS w Sztumie, Anita Ludwik – Z-ca Kierownika Wydziału Świadczeń PT KRUS w Sztumie.
  Czytaj więcej
 • Ostatnie Posiedzenie V Kadencji Rady Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
  Dodano: 12/06/2019
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady PIR Powiatu Bytowskiego
  Dodano: 07/06/2019
  Przewodniczący Leon Wnuk Lipiński na posiedzeniu w dniu 29.05.2019r. przedstawił proponowane tematy i nawiązał do aury pogodowej, która nie sprzyja rolnikom. Uczestniczący w posiedzeniu Starosta Bytowski życzył zebranym, aby mieli poczucie dobrze wypełnionej misji w kończącej się kadencji. Podziękował Przewodniczącemu za pracę w Powiatowej Radzie Rynku Pracy i zadeklarował, że samorząd rolniczy może liczyć na pomoc.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego
  Dodano: 24/05/2019
  W dniu 15 maja 2019 r. w Grabowskiej Hucie odbyło się kolejne, już ostatnie w mijającej kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Kościerskiego.   Spotkanie swoją obecnością zaszczycili  Posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga,  Senator RP-Waldemar Bonkowski   i w zastępstwie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. Ryszarda Zarudzkiego –P.  Mieczysław Paradowski-Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi . 
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Rad Powiatowych PIR Powiatu Chojnickiego i Człuchowskiego.
  Dodano: 22/05/2019
  W Barze Ba-Dar w Silnie, dnia 21 maja 2019 odbyło się ostatnie posiedzenie V Kadencji Rad Powiatowych  PIR Powiatu Chojnickiego i Człuchowskiego.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza