Aktualności

 • Wsparcie dla poszkodowanych producentów mleka i dla rolników posiadających niewpłaconą część udziałów w spółdzielniach
  Dodano: 03/08/2021
  Do 15 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, którzy w roku 2019 lub 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku z upadłością podmiotu skupującego oraz na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w przetwarzających produkty rolne spółdzielniach
  Czytaj więcej
 • Pomorska Izba Rolnicza w sprawie burz i nawałnic
  Dodano: 02/08/2021
  W wyniku zniszczeń spowodowanych przez burze i nawałnice, które przeszły w ostatnim czasie nad województwem pomorskim, szczególnie w powiatach: starogardzkim, nowodworskim i kwidzyńskim, poszkodowanych zostało setki rolników, którzy w wielu przypadkach stracili ogromną część swojego dobytku oraz tegoroczne plony. To wielki cios zwłaszcza w czasach, gdy koniunktura w kraju nie sprzyja produkcji rolniczej.
  Czytaj więcej
 • Odpowiedź MRiRW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej w produkcji rolnej
  Dodano: 28/07/2021
  20 lipca 2021r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił uwagi samorządu rolniczego do projektu o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. 
  Czytaj więcej
 • Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych
  Dodano: 27/07/2021
  20 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Czytaj więcej
 • Modernizacja gospodarstw rolnych - udokumentowanie wykonania robót budowlanych tylko w oparciu o umowę z wykonawcą
  Dodano: 23/07/2021
  ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).  ARiMR honorowała będzie wyłącznie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Beneficjent zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
  Czytaj więcej
 • ASF – rusza program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie
  Dodano: 03/08/2021
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.
  Czytaj więcej
 • Zgłoś szkodę rolniczą – susza 2021
  Dodano: 02/08/2021
  Informujemy, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza.
  Czytaj więcej
 • Można dokonywać zbiorów przed złożeniem wniosku w aplikacji
  Dodano: 28/07/2021
  Resort rolnictwa nie widzi żadnych przeszkód w dokonywaniu zbiorów plonów przed złożeniem przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji. Wnioski o oszacowanie szkód mogą być składane do dnia 15 października niezależnie od okresu potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy.
  Czytaj więcej
 • Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie
  Dodano: 23/07/2021
  Na polecenie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy został opracowany Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.
  Czytaj więcej
 • Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Dodano: 23/07/2021
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza