Aktualności

 • Rolnik realizujący Ekoschemat Dobrostan zwierząt składa do ARiMR następujące dokumenty (w zależności od realizowanej praktyki bądź realizowanego wariantu):
  Dodano: 29/09/2023
  do 30 września 2023 r.• złożenie planu poprawy dobrostanu zwierząt (wyjątek dla kampanii 2023),• złożenie oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt (w przypadku, gdy w 2022 był realizowany analogiczny wariant w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020),• przesłanie zdjęcia geotagowanego – w przypadku realizacji praktyki utrzymywanie na ściółce;
  Czytaj więcej
 • Wniosek w sprawie nasadzeń drzew w pasach drogowych sąsiadujących z działkami użytkowanymi rolniczo
  Dodano: 28/09/2023
  W dniu 27 września 2023 r., Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastuktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie odległości od granic działek uprawnych, w jakich mogą być prowadzone nasadzenia drzew przez Zarządy Dróg Powiatowych/Wojewódzkich w ramach pasa drogowego.
  Czytaj więcej
 • Brakuje nawozów wieloskładnikowych dla małych gospodarstw
  Dodano: 28/09/2023
  W związku z informacjami napływającymi od rolników o brakach nawozów wieloskładnikowych na rynku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 28 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zainteresowanie sytuacją i wpłynięcie na polskich producentów aby zapewnili dostawy do dystrybutorów i punktów handlowych w ilości wystarczającej na potrzeby rolników.
  Czytaj więcej
 • Zwrot akcyzy dla rolników, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 r.
  Dodano: 26/09/2023
  W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 21 września 2023, przedstawia co następuje:
  Czytaj więcej
 • Kredyty płynnościowe nie dla rencistów
  Dodano: 22/09/2023
  W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany zasad udzielania kredytów płynnościowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik poinformował pismem z 19 września 2023 r., że z zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza