Szkody łowieckie

 

 
Poradnik dla rolników (źródło WIR)

ZOBACZ

Wzór pozwu sądowego o zapłatę

ZOBACZ

Wzór wezwania do zapłaty

ZOBACZ

Wzór wniosku o mediację lub polubowne oszacowanie szkody

ZOBACZ

Wzór udzielenia pełnomocnictwa

ZOBACZ

Wzór protokołu oszacowania szkody (zał. do rozporządzenia Ministra Środowiska)

ZOBACZ

Wzór zawiadomienia o planowanym zbiorze rośliny

ZOBACZ

Wzór zgłoszenia szkody

ZOBACZ

Ustawa Prawo Łowieckie

ZOBACZ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

ZOBACZFaceBook Pomorska Izba Rolnicza