Projekty

Informacja o projekcie pn.: "Małopolskim Szlakiem Winnym – przeniesienie doświadczeń w uprawie winorośli i produkcji wina szansą na rozwój pomorskich rolników. Międzyregionalny transfer wiedzy"

 

Informacja o projekcie pn.: "Zdrowie, odporność, uroda – poznaj życiodajną moc ziół"

Zdrowie, odporność, uroda – poznaj życiodajną moc ziół

FaceBook Pomorska Izba Rolnicza