Aktualności

Inwestycje chroniące wody przed azotanami – nabór trwa

Inwestycje chroniące wody przed azotanami – nabór trwa
Dodano: 08/11/2023

Do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a limit na rolnika i gospodarstwo wynosi 150 tys. zł.


Nabór prowadzą oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR, rozpoczął się 25 października i potrwa do 24 listopada 2023 r. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

O taką pomoc finansową mogą się starać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wsparcie przyznawane jest w formie standardowych stawek jednostkowych (w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych) albo refundacji części kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach, np. gdy dofinansowanie dotyczy zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych). Pomoc obejmuje standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast młody rolnik może liczyć na refundację na poziomie 60 proc.

Więcej informacji/ źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza