Aktualności

Rozwój małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie

Rozwój małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie
Dodano: 17/11/2023

Tylko do 24 listopada 2023 r. jest czas, by starać się o dofinansowanie na „Rozwój małych gospodarstw”. Realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pomoc w przypadku pojedynczego beneficjenta może wynieść nawet 120 tys. zł.


O pomoc finansową na „Rozwój małych gospodarstw” można się starać jeszcze do 24 listopada 2023 r. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Dotychczas zarejestrowano ponad 6,1 tys. wniosków o wsparcie w wysokości blisko 627 mln zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla rolników, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Powierzchnia posiadanego przez nich gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym musi wynosić poniżej 25 tys. euro. Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się również wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, który wynosi co najmniej 5 tys. zł. Trzeba też przedłożyć biznesplan z koncepcją zmian służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa.

Standardowe wsparcie wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw otrzymuje się 80 proc. kwoty, a później resztę, czyli 20 proc. Co istotne, pomoc ta w okresie realizacji Planu Strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo.

W ramach tej interwencji wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży wytwarzanych przez rolnika towarów. Co za tym idzie, dofinansowaniem mogą być objęte np. inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.

Więcej informacji/ źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza