Aktualności

Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Dokumenty do są przyjmowane do 10 lipca

Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Dokumenty do są przyjmowane do 10 lipca
Dodano: 25/06/2024

Od 25 maja można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Na razie wnioski złożyło ponad 21,6 tys. rolników. Nabór potrwa do 10 lipca. Przypomnijmy, że rok temu o tego typu wsparcie ubiegało się ok. 62,7 tys. zainteresowanych.


Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

    są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
    posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;

Dopłatami objęte są następujących gatunki roślin uprawnych:

    Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
    Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
    Ziemniak.

Wsparcie nie przysługuje do upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty dla poszczególnych gatunków. Stawki wynoszą:

- dla materiału siewnego konwencjonalnego:

    65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
    115 zł - w przypadku roślin strączkowych;
    350 zł - w przypadku ziemniaków.

- dla materiału siewnego ekologicznego:

    78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
    138 zł - w przypadku roślin strączkowych;
    420 zł - w przypadku ziemniaków.

Przypominamy, że wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita kwota przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Więcej informacji/ źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza