Aktualności

Inwestycje zapobiegające ASF – już można składać wnioski o wsparcie

Inwestycje zapobiegające ASF – już można składać wnioski o wsparcie
Dodano: 27/06/2024

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Pomoc realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.


O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

    posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
    prowadzić zarejestrowane tam:

    chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
    chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
    hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;

    w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
    mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Pozyskane środki można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

    330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
    2960 zł za jedną bramę;
    1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Nabór potrwa do 2 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji/ źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza