Aktualności

Wsparcie na bioasekurację – od 3 lipca można składać wnioski

Wsparcie na bioasekurację – od 3 lipca można składać wnioski
Dodano: 03/07/2024

Od 3 do 26 lipca 2024 r. hodowcy świń mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie podjętych w bieżącym roku działań bioasekuracyjnych. Refundacji podlega 100 proc. wydatków. Wsparcie realizowane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie.


Na liście inwestycji, w przypadku których można liczyć na zwrot poniesionych kosztów, są:

    zakup mat dezynfekcyjnych;
    zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
    zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
    zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
    przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń).

Wnioski o pomoc są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR do 26 lipca 2024 r. Wśród załączników powinny się znaleźć:

    faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
    oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Więcej informacji / źródło: ARiMR

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza