Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego

Dodano: 19/11/2014

13 listopada 2014 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się II Forum Sołtysów Powiatu Nowodworskiego oraz posiedzenie Rady Pomorskiej Izby Rolniczej. Po przywitaniu gości i oficjalnym otwarciu Forum Sołtysów, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański,


Wójt Gminy Stegna oraz przedstawiciele Gminy Ostaszewo i Sztutowo omówili Fundusz Sołecki w swoich gminach w latach 2011 – 2015.

Następnie przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych szczegółowo przedstawili obrót nieruchomościami – ziemią oraz mieszkaniami – należącymi do ANR w latach 2011- 2014.

Pani Małgorzata Czapiewska – Kierownik ARiMR poinformowała, że jak tylko projekt PROW 2014-2020 zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską oraz zostaną wydane rozporządzenia w kraju ARiMR automatycznie rozpocznie kampanię i szkolenia informujące rolników o szczegółach dopłat obszarowych.

Prezesi Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja oraz Lokalnej Grupy Rybackiej -  Rybacka Brać Mierzei przedstawili prezentacje pokazujące co zostało wykonane ze środków unijnych na wsiach powiatu nowodworskiego.

Anna Bełdycka

 

Zdjęcia wykonał Pan Mateusz Borkowski z Dz. Bałtyckiego

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza