Działalność 2011 - 2015

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork

Dodano: 08/12/2014

W dniu 3 grudnia 2014 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork. Wśród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli:


Członkowie Rady Powiatowej PIR,
Zenon Bistram –  Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej,
Jerzy Romanowski – Z-ca Dyrektora ANR OT w Gdańsku,
Leszek Golasiński – Z-ca Dyrektora ARR OT  w Gdyni,
Gracjan Kuryłowicz – Kierownik BP ARiMR w Malborku,
Mirosław Groszkowski – Kierownik ANR w Malborku.
 
W programie przewidziano dyskusje na następujące tematy:
1. Aktualne informacje z ARiMR – Dyrektor ARiMR OR w Gdyni – Andrzej Styn;
2. Zagospodarowanie, sprzedaż gruntów z zasobu Skarbu Państwa w powiecie malborskim – Dyrektor ANR OT Gdańsk – Włodzimierz Olszewski;
3. Aktualne informacje z ARR – Dyrektor ARR OT Gdynia – Stanisław Wierycho;
4. Sprawy bieżące PIR.

W trakcie spotkania Prezes  Zarządu PIR Pan Zenon Bistram przekazał informacje na temat PROW 2014 – 2020, omówił również nowe zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2015 oraz przedstawił proponowane zmiany w Ustawie Prawo Łowieckie.
Pan Gracjan Kuryłowicz Kierownik BP ARiMR w Malborku przekazał bieżące informacje dotyczące wniosków rolnośrodowiskowych, ONW oraz płatności bezpośrednich za  2014 rok.  
         Pan Jerzy Romanowski Z-ca Dyrektora ANR OT w Gdańsku  przekazał bieżące informacje na temat sprzedaży gruntów z zasobu Skarbu Państwa w Województwie Pomorskim.
    Pan Leszek Golasiński Z-ca Dyrektora z ARR OT w Gdyni przekazał aktualne informacje na temat rynku mleka oraz kwoty mlecznej oraz rekompensaty dla rolników za warzywa i owoce.  
    Pan Mirosław Groszkowski Kierownik ANR w Malborku przekazał bieżące informacje na temat sprzedaży gruntów z zasobu Skarbu Państwa na terenie Powiatu Malbork.

Marcin Piątek

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza