Działalność 2015 - 2019

Posiedzenie Rady PIR Powiatu Bytowskiego

Posiedzenie Rady PIR Powiatu Bytowskiego
Dodano: 07/06/2019

Przewodniczący Leon Wnuk Lipiński na posiedzeniu w dniu 29.05.2019r. przedstawił proponowane tematy i nawiązał do aury pogodowej, która nie sprzyja rolnikom. Uczestniczący w posiedzeniu Starosta Bytowski życzył zebranym, aby mieli poczucie dobrze wypełnionej misji w kończącej się kadencji. Podziękował Przewodniczącemu za pracę w Powiatowej Radzie Rynku Pracy i zadeklarował, że samorząd rolniczy może liczyć na pomoc.


 

Następnie Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Bytowie przekazał informacje z kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie w bieżącym roku  oraz terminy planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Przypomniał o składaniu do 25.06.2019 r. wniosków na zwrot za materiał siewny. 

Obowiązujące prawo łowieckie, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, dotyczące zgłaszania szkód, szacowania, odwołania, wypłaty odszkodowań  przybliżyli: Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego i przedstawiciele Nadleśnictwa Bytów. Natomiast Kierownik PZDR Bytów wyjaśnił możliwości uczestnictwa doradztwa w szacowaniu zgłaszanych szkód.

Temat szkód łowieckich zawsze budzi wiele emocji i tym  razem trwała długa burzliwa dyskusja i poszukiwanie rozwiązań ciągłego problemu.

Ostatnie posiedzenie piątej kadencji było okazją do podsumowania realizacji zadań statutowych i ustawowych będących w kompetencji samorządu rolniczego.

Zarząd PIR reprezentował Lech Kolaska, który wręczył podziękowania za owocną pracę na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 

(z.m)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza