Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork
Dodano: 05/06/2023

W dniu 05.06.2023 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej z Powiatu Malbork.
W posiedzeniu uczestniczyli: Członkowie Rady Powiatowej PIR z powiatu malborskiego, Wiesław Burzyński – Prezes Zarządu PIR, Ewa Wiśnios – Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich ARiMR w Gdyni, Krzysztof Grylak – Kierownik BP ARiMR w Malborku, Andrzej Grochowski – KOWR SGZ w Malborku, Joanna Woźnica - Kierownik PZDR w Starym Polu.Podczas posiedzenia omówiono:
1. Zasady naboru wniosków dotyczące wsparcia dla producentów zbóż, kukurydzy i rzepaku oraz dopłaty do nawozów.
2. Zagospodarowanie, sprzedaż, dzierżawa gruntów z zasobu Skarbu Państwa w powiecie malborskim
3. Sprawy bieżące PIR.

Pan Władysław Sroka – Przewodniczący RP PIR z Powiatu Malbork przywitał przybyłych gości oraz otworzył posiedzenie Rady.
Pani Ewa Wiśnios – szczegółowo omówiła zasady naboru wniosków dotyczące wsparcia dla producentów zbóż, kukurydzy i rzepaku oraz dopłaty do nawozów.
Pan Andrzej Grochowski KOWR SGZ w Malborku – przekazał informacje na temat obrotu ziemią w Województwie Pomorskim, ile ziemi zostało już sprzedane, ile znajduje się w dzierżawie oraz ile pozostaje w zasobie. Omówił również jak przedstawia się sytuacja obrotu ziemią w poszczególnych gminach w powiecie malborskim jak również w obrocie prywatnym.
    
Pan Władysław Sroka Przewodniczący RP PIR z Powiatu Malbork podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie RP PIR.

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza