Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Malborskiego oraz Sztumskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Malborskiego oraz Sztumskiego
Dodano: 05/07/2023

W dniu 4 lipca 2023 roku Jeziornej Osadzie w Gnojewie (powiat malborski) odbyło się uroczyste posiedzenie Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej powiatów sztumskiego i malborskiego kończące VI kadencję Izb Rolniczych.


Przewodniczący Rady Powiatowej PIR powiatu malborskiego powitał przybyłych gości Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej – Wiesława Burzyńskiego,  Ewę Wiśnios - Kierowniczkę Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich z ARiMR w Gdyni,  Krzysztofa Grylak – Kierownika BP ARiMR w Malborku,  Grażynę Pawłowską – Kierowniczkę PZDR w Sztumie,  Andrzeja Grochowskiego – Gł. specjalistę z KOWR w Malborku, Arkadiusza Krawczyka – Naczelnika z ARiMR w Sztumie oraz przybyłych Delegatów Rad Powiatowych.

Władysław Sroka – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Malborku  wraz z Anną Kuśmierczyk – Przewodniczącą Rady PIR w Sztumie podsumowali cztery lata kadencji Izby, które minęły bardzo szybko. Okres  był trudny  ze względu na pandemię Covid 19 oraz konflikt zbrojny w Ukrainie. Polskie rolnictwo stanęło na przeciw problemom  wysokich cen nawozów, importu zboża z Ukrainy, piątki dla zwierząt oraz tegoroczną suszą.

 

Prezes Wiesław Burzyński na zakończenie podziękował za pracę Przewodniczącym, Delegatom do Walnego Zgromadzenia oraz Członkom Rad Powiatowych za owocną współpracę i zaprosił do uczestnictwa w wyborach na następną kadencję.

 

(A.B.)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza