Działalność 2019 - 2023

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Słupskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Słupskiego
Dodano: 11/07/2023

Zwołane przez Przewodniczącego Marka Ustowskiego posiedzenie w dniu 06.07.2023 r. w KOWR w Słupsku, było ostatnim podsumowującym VI kadencję w latach 2019 - 2023. Terminy posiedzeń Rady i tematykę obrazuje poniższe zestawienie.


12.08.2019 (w KOWR)
- wybór Przewodniczącego i Delegata do WZ PIR
 
20.11.2019 (w KOWR)
- planowane rozdysponowanie gruntów w powiecie słupskim,
- współdziałanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z rolnikami i KŁ w sprawie ASF,
- zadania kół łowieckich w walce z rozprzestrzenianiem się ASF.

17.12.2019 (w Powiatowym Inspektorat Weterynarii) udział  Wiceprezesa PIR Ryszarda Kleinszmidta)
- sytuacja epizootyczna w kraju i powiecie słupskim związana z ASF,
- rolniczy handel detaliczny RHD,

25.06.2020 (w KOWR)
- ogólna sytuacja w rolnictwie (udział członka Zarządu PIR Lecha Kolaski)

26.05.2021 (w KOWR) udział Wiceprezesa PIR Ryszarda Kleinszmidta
- Lokalne Partnerstwo Wodne w kontekście potrzeb tworzenia spółek wodnych,
- Wspólna Polityka Rolna na lata 2021-2027.

08.09.2021 (w KOWR) udział Prezesa PIR Wiesława Burzyńskiego
- planowane rozdysponowanie gruntów w powiecie słupskim,
- informacje z kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie w bieżącym roku oraz planowane nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020.

05.10.2021 (Klęcino)
- udział w „Prezentacji maszyn podczas prac polowych pożniwnych oszczędzających wodę”

10.03.2022 (w KOWR) udział Prezesa PIR Wiesława Burzyńskiego
- podsumowanie kampanii składania wniosków w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za rok 2021,
- zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie oraz w ramach działań PROW na rok 2022.

06.06.2022 (w KOWR) udział członka Zarządu PIR Karola Przygockiego
- bieżące informacje z zakresu gospodarowania nieruchomościami ZWRSP i planowane rozdysponowanie gruntów w powiecie słupskim.

21.09.2022 (w Starostwie Powiatowym) udział Wiceprezesa PIR Ryszarda Kleinszmidta
- Lokalne Partnerstwo Wodne – strategia działań na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą,
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

08.12.2022 (w Delegaturze PUW)
- informacje z działalności OT KOWR.

09.03.2023 (w Delegaturze PUW) udział Delegata PIR do KRIR Rafała Mładanowicza
- aktualna sytuacja w rolnictwie w województwie pomorskim,
- sytuacja epizootyczna w kraju i powiecie słupskim związana z ASF i wysoce zjadliwą grypą ptaków HPAI,
- współpraca kół łowieckich z rolnikami w celu niwelowania strat w uprawach rolnych oraz możliwości rozwiązania problemu nadmiernego wzrostu populacji bobra europejskiego,
- zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2023.

06.07.2023 (w KOWR) udział Dyrektora PIR Jarosława Jelinek
- planowane uproszczenia we wnioskach o płatności bezpośrednie w zakresie ekoschematów,
- podsumowanie VI kadencji.

Średnio odbywały się 3 - 4 posiedzenia w roku, z wyłączeniem roku 2020, w którym z powodu zagrożenia epidemią, odbyło się tylko jedno posiedzenie.
Zapotrzebowanie na grunty wciąż jest wiodącym tematem w powiecie słupskim, który zdominował  dyskusję.
W trakcie posiedzenia Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Słupsku Ewa Gartych przekazała planowane uproszczenia oraz zmiany w systemie płatności bezpośrednich w roku 2023, które zostaną wprowadzone pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską.
Uczestniczący w posiedzeniu Dyrektor PIR Jarosław Jelinek poinformował o powołaniu w dniu 15.06.2023 r. Komisji Wojewódzkiej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia  i terminie kolejnych czynności m.in. powołania komisji okręgowych, przeprowadzających wybory do rad powiatowych.

Obecna kadencja rad  upływa 28.07.2023 r, a kolejne wybory wyznaczono na 24.09.2023 r.

(z.m)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza