Działalność 2023 - 2027

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Wejherowskiego

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Wejherowskiego
Dodano: 26/04/2024

Dnia 24 kwietnia 2024 r. w miejscowości Kisewo odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Wejherowskiego. Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej reprezentowali Pan Lech Kolaska oraz Pan Karol Przygocki. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Piotr Jasiński.


Na wstępie omówiono wykonanie bieżących płatności oraz planowane nabory w 2024 r. Informacji udzielił Pan Borys Zieleniewski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wejherowie. W powiecie złożono 1084 wnioski o rekompensaty za straty w uprawach rolnych poniesione w wyniku. Część wnioskodawców otrzymało odszkodowanie, jednak wypłaty zostały chwilowo wstrzymane z powodu wyczerpania się puli środków przeznaczonych na to działanie. Termin wznowienia wypłat jest uzależniony od przesunięcie środków w budżecie na ten cel. Rolnicy czekają również na zapowiadane wsparcie w formie dopłat do sprzedanego zboża. Według projekt rozporządzenia rolnicy otrzymają rekompensaty: za zboże sprzedane od 1 stycznia do 10 marca - 1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych; natomiast za zboże sprzedane od 11 marca do 31 maja - 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Od 15 marca 2024 r. można się starać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii. Zarówno rolnicy, jak i doradcy czekają na wprowadzenie zapowiadanych zmian w warunkowości (dobrowolność ugorowania, zmiany w dywersyfikacji i zmianowaniu).


W kolejnym punkcie wysłuchano sprawozdania z ostatnich działań Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej. Zarząd PIR wystosował szereg wniosków do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych, m.in. w sprawie nieprawidłowości w działaniu aplikacji susza. Zwrócono się do parlamentarzystów z województwa pomorskiego, przedstawiając postulaty w związku z protestami rolników. W części dyskusyjnej poruszono kwestię szkód wyrządzonych przez bobry, wilki oraz ptactwo (żurawie, kruki) i małe drapieżniki. Warto przypomnieć, że szkodliwą działalność bobra zgłaszać również do gmin, ponieważ gminy mogą wystąpić o zwiększenie odstrzałów. Obecnie przewidziano limit odstrzału 120 bobrów w powiecie. Przewodniczący Rady zaapelował o informowanie przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej w poszczególnych gminach o szkodach wyrządzonych przez bobry i nieprawidłowościach przy szacowaniu szkód przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Niepokój wzbudza rosnąca populacja wilka, liczebność wskazywana przez ekologów jest znacznie niższa niż szacunki myśliwych.

 

W ostatnim punkcie obrad omówiono protesty rolnicze, które odbywały się również w powiecie wejherowskim.

(A.Z.)

Wstecz
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza