Aktualności

 • Szkody powodowane przez zwierzęta chronione - narastający problem
  Dodano: 18/01/2024
  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski w sprawie szkód powodowanych przez zwierzęta prawnie chronione.
  Czytaj więcej
 • Odpowiedź MRiRW w sprawie ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich
  Dodano: 17/01/2024
  W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 10 stycznia 2024 r., że w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.
  Czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie protestu rolników w dniu 24 stycznia br.
  Dodano: 17/01/2024
  Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Pomorska Izba Rolnicza popierają ogłoszony przez Solidarność RI protest w dniu 24 stycznia 2024 r. i apelują do rolników o przyłączenie się do wspólnie organizowanych działań.
  Czytaj więcej
 • Wniosek KRIR o powołanie niezależnego laboratorium i pobierania próbek
  Dodano: 15/01/2024
  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 19 grudnia 2023 r. wystąpił 10 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania niezależnego laboratorium odwoławczego badającego parametry płodów rolnych.
  Czytaj więcej
 • Wniosek KRIR w sprawie stałej wysokości odsetek płaconych do KOWR
  Dodano: 11/01/2024
  W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o uregulowanie kwestii dotyczącej wysokości odsetek od czynszów dzierżawnych i odsetek z tytułu zakupu gruntów zarówno dla nowych umów, jak i już wcześniej zawartych.
  Czytaj więcej
 • Wniosek KRIR o zmiany w ekoschematach
  Dodano: 17/01/2024
  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 stycznia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizując wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w dniu 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany terminów rozliczania realizacji ekoschematów.
  Czytaj więcej
 • Na wniosek KRIR planowany wzrost stawek w strefie II ONW ze zwierzętami
  Dodano: 17/01/2024
  W odpowiedzi na wnioski przedstawione przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 8 grudnia 2023 r., MRiRW poinformowało pismem z 12 stycznia 2024 r., że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.
  Czytaj więcej
 • Poruszanie kombajnami po drogach nadal będzie utrudnione
  Dodano: 16/01/2024
  Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 12 stycznia 2024 r., przekazało odpowiedź na wniosek KRIR w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) dalej: „rozporządzenie WT”, mającej na celu umożliwienie poruszania się po drogach publicznych kombajnów rolniczych ze zdemontowanym zespołem żniwnym (hederem), których szerokość przekracza 3,5 m.
  Czytaj więcej
 • Paliwo rolnicze 2024
  Dodano: 12/01/2024
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2674), określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r., zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  Czytaj więcej
 • KRIR w sprawie uznania RSP za gospodarstwa wielorodzinne
  Dodano: 11/01/2024
  W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o podjęcie prac mających na celu uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne.
  Czytaj więcej
FaceBook Pomorska Izba Rolnicza